กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3326 ครั้ง