กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายอื่น ๆ

กฎกระทรวง

กลุ่ม
กฎกระทรวง กำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ.๒๕๕๔
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมีอำนาจในการสอบสวนคดีตามกฎกระทรวงนี้
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/050/20.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6016 ครั้ง