กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย
นางกัลยาณี บุญธรรม
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

สรุปสาระสำคัญกฎหมายที่น่าสนใจ

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
สรุปสาระสำคัญ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ 2562จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22486 ครั้ง