กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

บทความทางกฎหมาย

บทความทางกฎหมายอื่น ๆ

กลุ่ม
บทความเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติราชการที่น่าสนใจจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ดาวน์โหลด :
ละเมิดหรือไม่
ดาวน์โหลด :
ละเมิดหรือไม่.pdf ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 176 ครั้ง)
เผาขยะ
ดาวน์โหลด :
เผาขยะ.pdf ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 176 ครั้ง)
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ MOU และ MOA
ดาวน์โหลด :
ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติราชการแทนกับการรักษาราชการแทน


1 2 3 4 5

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2635 ครั้ง