กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่ม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 46 ครั้ง