กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย
นางกัลยาณี บุญธรรม
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

สรุปสาระสำคัญกฎหมายที่น่าสนใจ

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
สรุปสาระสำคัญ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ 2562
สรุปสาระสำคัญกฎหมาย pdpa
ดาวน์โหลด :
Thailand Data Protection Guidelines 2.0 (TDPG 2.0) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
ดาวน์โหลด :
sumsub03_1.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 17,486 ครั้ง)
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ดาวน์โหลด :
sumsub08_1__1_.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 14,756 ครั้ง)


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17868 ครั้ง