กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย
นางกัลยาณี บุญธรรม
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

กฎหมายหลัก

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
dpmlaw2550 (1).pdf ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 4,762 ครั้ง)
Dpm_act2550 (1).doc ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,561 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 38115 ครั้ง